ditt_stod_hos_myndigheter

Vi är ditt stöd hos myndigheter

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med till exempel advokat, tingsrätt, sjukvård och socialförvaltning.

Vi kan även hjälpa dig i frågor kring skilsmässa och skyddade personuppgifter. Vi hjälper till med polisanmälan och följer med till rättegång om du så önskar.

Om vi inte har kunskaper eller resurser runt någon fråga hjälper vi dig vidare.