om oss
Kvinnojouren Täby/Danderyd är en ideell och partipolitiskt obunden förening. Jourverksamheten startade år 2000. Vi har avtal med Täby och Danderyds kommuner och samarbetar med alla kommuners socialförvaltningar.

Vardagar finns en anställd verksamhetsledare/socionom på jouren. Under kvällar och helger har ideellt arbetande kvinnor telefonjour. Vi nås kl. 09 – 20 mån – fre, kl. 10 -15 lör samt kl. 15-20 sön. Alla kvinnor som svarar i vår telefon genomgått utbildning.

Kvinnojouren Täby/Danderyd är medlem i Unizon – Sveriges Tjej- och Kvinnojourers Riksförbund och vi arbetar utifrån visionen: ”Ett jämställt samhälle fritt från våld”.

Utgångspunkten för vår verksamhet är en humanistisk människosyn baserad på alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, sexuell läggning, ålder, religion eller ursprung.

Ett jämställt samhälle fritt från våld