Integritetspolicy

Integritetspolicy

Kvinnojouren Täby/Danderyd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in. Vi inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. Det betyder att du alltid kan kontakta oss anonymt.

Vi arbetar på uppdrag av socialförvaltning, och Socialtjänstlagen är styrande för verksamheten. Behandlingen av personuppgifter skall ske med följsamhet till socialförvaltningen med värnande om integritet, skydd och säkerhet.

För boende grundar sig vår behandling av personuppgifter på samtycke.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. Du ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras korrekt.

All behandling av personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

I samband med medlemskap i Kvinnojouren Täby/Danderyd samlar vi in förnamn, efternamn och e-postadress. Dessa personuppgifter sparas i vår maillista och hanteras av oss så länge som du är medlem.

Vid utskick av informationsbrev och inbjudningar använder vi alltid teknik som inte visar e-postadressen till andra mottagare.

Om ett medlemskap upphör kommer samtliga personuppgifter att raderas från vår maillista samt vårt medlemsregister.

De personuppgifter vi samlar in inför seminarier och andra evenemang behöver vi för att administrera seminariet ifråga. Vi lagrar dessa uppgifter maximalt sextio dagar från avslutat evenemang varefter uppgifterna raderas.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som Kvinnojouren Täby/Danderyd behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa uppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter.

För att nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@kvinnojourentabydanderyd.se

Datainspektionen

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på https://www.datainspektionen.se/.