Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Vem har försörjningsskyldighet?

En förälder kan uppfylla sin underhållsskyldighet genom att faktiskt ta hand om ett barn eller genom att betala underhållsbidrag till barnet. En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med detta skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhåll till barnet.

Detsamma gäller en förälder som har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (se även rubriken ekonomi).

Innehåll