Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Vad skall jag tänka på under tiden jag håller mig undan?

Tänk på att det skyddade boendet alltid har hemlig adress, för din och andra kvinnors säkerhet. Var därför restriktiv med att lämna ut adressen.

Ring och spärra dina/barnens konton, så att din partner inte har möjlighet att ta ut pengar utan din vetskap. Du kan ändra så att det krävs en underskrift av er båda för att få teckna kontot. I fall att ni båda har skrivit på ett lån eller skaffat kredit så svarar ni båda för skulderna. Det betyder att var och en av parterna kan krävas på hela skulden. Ring därför genast och avsluta det.

Kontakta de företag som du får räkningar från och be om att få räkningsuppgifter via mail/telefon så att du kan betala alla räkningar i tid och på så sätt slipper få skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

Kontaktuppgifter:

Kvinnojour i din kommun: www.unizon.se
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Kvinnojouren Täby/Danderyd: 08-768 32 10

Innehåll