Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Säkerhetsbedömning?

Om det verkar föreligga hot mot din säkerhet, ska polis kontaktas. De gör en hot och riskbedömning. Brottsoffer, gärningsman och vittnen kan tillsammans eller enskilt ge underlag för bedömningen. Polis kan bistå med trygghetslarm, utfärda besöksförbud och skatteverket kan skydda din identitet. Om du tvingas göra ett akut lämnande, se till att det finns en färdigpackad väska (gömd) och eventuellt ha en hemlig telefon (se även rubriken akut lämnande).
Innehåll