Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag måste lämna, NU!

I de flesta kommuner finns det kvinnojourer som ofta kan erbjuda ett skyddat boende. Finns det ingen precis där du bor, kan du vända dig till en annan kvinnojour. I en del kommuner finns även skyddat boende som drivs av kommunal regi.

För att komma i kontakt med kvinnojouren ringer du på deras jourtelefon. Ett annat alternativ är att ringa socialjouren/socialtjänsten så kan de förhoppningsvis erbjuda jourboende.

Innehåll