Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Om man inte kan komma överens om hur bodelning ska utfalla?

Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Ni betalar kostnader för bodelningsförrättaren (oftast en advokat) som sedan fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er.

Om ni inte är nöjda med bodelningsförrättarnas beslut, kan ni väcka talan vid tingsrätten.

Innehåll