Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Om du har barn

Det gäller olika regler då barnet är fött i Sverige. När ett barn registreras i folkbokföringen bedömer Skatteverket vilket medborgarskap barnet har förvärvat. Ett barn blir svensk medborgare från födseln, om

  • en förälder till barnet är svensk medborgare, eller
  • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död

Barn födda före den 1 april 2015 får svenskt medborgarskap vid födseln, om

  • mamman var svensk medborgare eller
  • pappan var svensk medborgare och gift med barnets mamma eller
  • pappan är svensk medborgare, inte gift med barnets mamma och barnet föddes i Sverige eller
  • pappan var avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föddes i Sverige eller
  • pappan var avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mamma.

Om ingen av er som är förälder till barnet är svensk medborgare bedömer Skatteverket barnets medborgarskap utifrån era medborgarskap och lagstiftningen i era respektive hemländer. (Skatteverket. Hämtad 2016-06-12, från https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html)

Kontaktuppgifter:
Migrationsverket:
www.migartionsverket.se
Telefon: 0771-235 235

Skatteverket:
www.skatteverket.se
Telefon: 0771–567 567

Innehåll