Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Kan barn få särskilt stöd under en rättegång?

I fall då en vårdnadhavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren skall istället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Det är åklagaren som ansöker om en särskilt företrädare hos tingsrätten.

Kontaktuppgifter:

Brottsofferjouren

Startsida


Telefon: 0200-21 20 19

Innehåll