Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag vill skilja mig och är inte svensk medborgare, men vill stanna kvar?

Är man inte EU- medborgare och bor i Sverige kan 2-årsregeln gälla: som gift, sambo eller om man registrerat partnerskap kan man ansöka om uppehållstillstånd och det är Migrationsverket som beslutar om detta.

Efter två års samlevnad med make/sambo/partner beviljas man i regel permanent uppehållstillstånd, undantag kan göras om våld har förekommit inom relationen. Vanligtvis är dock bevisbördan stor hos den som söker uppehållstillstånd. Kvinnan måste kunna uppvisa att våld har förekommit, t ex genom polisanmälningar, läkarbesök samt dokumenterande skador.

Några viktiga saker att undersöka:

  • Bevisbörd om våld förekommit
  • Barn/släkt kvar i hemlandet – anknytning till hemlandet
  • Om barn fötts i Sverige, kolla upp med skatteverket
  • Kontakta jurister angående Migration
Innehåll