Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag vill inte gifta mig!

Detta problem är vanligast hos unga tjejer/killar. Våld, hot om våld och andra former av förtryck utövas oftast av flera familjemedlemmar och släktingar i syfte att tvinga fram lydnad. Om inget stöd ges från familjen är det viktigt att även söka hjälp och prata med t. ex lärare, kuratorer och vårdnadspersonal; så att andra utanför känner till situationen.

Ideella organisationer har inte samma anmälningsskyldighet gällande minderåriga som socialtjänsten har, men vid ett akut lämnande kan det vara bra att socialjouren vet om vad som sker.

Kontakter:
Kruton, Kris- och utredningscenter, Stockholm stad:
Telefon: 08- 508 44 55 0

Somaya Kvinno- och tjejjour:
Telefon: 08-760 96 11

Innehåll