Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag vill ha enskild vårdnad om barnet/barnen

Om du vill ha enskild vårdnad bör advokat kontaktas. Det är tufft men viktigt att inte underhålla barnens rätt till att träffa pappan då det kan leda till umgängessabotage. Är det inte lämpligt att pappan träffar barnet ensam är en lösning att socialtjänsten utser en kontaktperson som finns med under umgänget.

Barnets åsikt ska beaktas efter 12 års ålder och beroende på mognad. Det är barnen som ska skyddas i första hand och det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Att tänka på:

Inför familjerätt och samarbetssamtal är det oerhört viktigt att visa att man är samarbetsvillig. Om man vägrar den ena föräldern umgänge kan man förlora vårdnaden p g a sabotage.

Vid samarbetssamtal med den som utsatt dig för våld, ska miljö arrangeras så att du känner dig trygg. Det är inte nödvändigt att bägge parter sitter i samma rum eller använder sig av samma samtalsledare.

Du har rätt till att flytta från bostaden inom ett avstånd på 10 mils radie utan godkännande eller tillstånd.

Innehåll