Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag skall lämna mina barns pappa, hur blir det med vårdnaden?

Vid delad vårdnad eftersträvas barnperspektivet; d v s att barnets bästa ska komma i främst rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Oftast eftersträvas gemensam vårdnad.

Om våld mot barn har förekommit så ska det beaktas och om det är vid kännedom så ska polisanmälan göras.

Barnet ska aldrig lämnas ensam med förövaren. Det är viktigt att göra polisanmälan trots att det kan kännas tungt. Kvinnojourer finns för dig i din process.

Innehåll