Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag har inte råd att lämna min partner, vad skall jag göra?

Det finns en möjlighet att som brottsutsatt söka ekonomisk hjälp hos socialtjänsten, även om du i vanliga fall inte är berättigad till det. Det är inte de normala försörjningsreglerna som gäller för brottsutsatta. Enligt Socialtjänstlagen har socialtjänsten i din kommun skyldighet att hjälpa dig.

Vad säger Socialtjänstlagen?

5 kap. 11 § SoL: Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

På socialtjänsten kan du också ansöka om flyttbidrag, bidrag till möbler och husgeråd i det nya hemmet.

Om socialtjänsten vägrar hjälpa mig?

Du kan ansöka om allt du vill hos socialtjänsten, men bered dig på att också få avslag. Begär alltid skriftligt besked på sådana avslagna ansökningar. Det behövs för att kunna överklaga beslutet hos länsrätten.

Det kan vara till hjälp att ha med dig någon person på besök hos socialtjänstkontoret. Du kan alltid be en jourkvinna följa med dig!

Innehåll