Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag blir misshandlad av min make/familjemedelem/släkting och får ej stöd från min familj!

Din make, familjemedlem eller släkting har aldrig rätt att kontrollera eller skada dig. Psykiska kränkningar i form av förödmjukelse, medvärdering, skam- och skuldbeläggning, undandragen kärlek eller utfrysning, misshandel och förföljelse samt sociala kränkningar i form av isolering och förbud mot att delta i normala aktiviteter i samhället är olika former av hedersrelaterat förtryck.

Hedersrelaterat våld är ett brott mot svensk lagstiftning, barnkonventionen samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Om du har blivit utsatt för hedersrelaterat våld bör du:

  • Polisanmäla det som har hänt
  • Dokumentera skador
  • Spara de kläder som du bar vid brottet

Du har möjlighet till medling mellan dig och dina familjemedlemmar om du så önskar det. Det finns organisationer att vända sig till om man vill träffa andra tjejer/kvinnor i liknande situation.

Innehåll