Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Jag är rädd att det blir värre om jag anmäler!

Du kan ansöka om besöksförbud hos polisen. Det är åklagaren som fattar beslut om din ansökan ska beviljas. Polisen kan även göra en hot- och riskbedömning. Om det anses vara nödvändigt kan man få en skyddstelefon under en viss tid. Det innebär att din telefon kopplas direkt till polisens ledningscentral. Du kan också ansöka om att få skyddade personuppgifter, en s.k. sekretessmarkering. Då blir personnummer, namn och adress skyddade.

Om sekretessmarkering inte bedöms ge tillräckligt skydd kan kvarskrivning vara ett alternativ. Det innebär att genom beslut enligt §16 folkbokföringslagen medge en person vid flyttning att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i högst tre år. Ansökan om sekretessmarkering och kvarskrivning gör du till skatteverkets kontor i Eskilstuna.

Vid mycket allvarliga hot kan du få fingerade personuppgifter. Det innebär att du byter identitet och din gamla identitet försvinner ur folkbokföringen. Ansökan om detta görs till Rikspolisstyrelsen och beslutas av Stockholms tingsrätt. Livsskydd kan begäras hos polisen och utförs av bevakningsföretag.

Innehåll