Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Har jag rätt till andra bidrag?

Om du har barn så kontakta försäkringskassan för att ansöka om din möjlighet att få bostadsbidrag.

Försäkringskassan kan också hjälpa dig med att utreda din rätt till underhållsbidrag från barnens pappa.

Försäkringskassans strävan i alla vårdnadsfrågor är att försöka få föräldrarna att samarbeta. Om den underhållsskyldige säger att han kommer betala direkt till dig så kan det i vissa fall hända att försäkringskassan accepterar hans försäkran. Händer det är det därför viktigt att du informerar försäkringskassan om din situation, varför du inte vill ha personlig kontakt med pappan (och att du eventuellt bor på skyddad boende).

Innehåll