Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Finns det skillnader i våld och hedersrelaterat våld mot kvinnor?

Våldet ses som oundviklig handling som legitimeras av de flesta inom grupp/familjen. Våldet är planerat, kollektivt sanktionerat och beslutat och i vissa fall är kollektivt utövat. Förövaren beskyddas av de flesta inom familjen och släkten.

Våldet utförs i stor utsträckning för att straffa kvinnor/unga flickors olydnad. Det är även ett sätt att kontrollera och styra över kvinnans sexualitet, klädsel, pojkar/män som allierar sig med kvinnan eller pojkar/män som avviker från familjens normer och regler.

Innehåll