Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Är det någon skillnad mellan våldet inom samkönade relationer och heterosexuella relationer?

Våld i samkönade relationer tar sig i samma uttryck so våld i tvåkönade relationer; det handlar om makt. Med det finns en del skillnader, t ex kan det finnas en ökad risk för en starkare beroendeställning mellan brottsutsatt och förövare i de fall ett samkönat par inte är öppen med sin relation.

Tyvärr söker hbtq-personer inte hjälp i samma utsträckning som heterosexuella. Det kan bero på att man upplever det svårt att uppsöka de allmänna brottsofferjourerna/kvinnojourerna med allt vad som därav följer av krav på öppenhet. Det är även troligt att det beror på att personer som utsatts för samkönat relationsvåld tyvärr ofta bemöts med okunnighet och negativa reaktioner hos myndighetspersoner.

Erfarenhetsmässigt kan RFSL vittna om att polisen ofta bagatelliserar våld mellan kvinnor/män.

Innehåll