Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Vi vill båda bo kvar i vår gemensamma lägenhet, hur skall vi göra?

För både gifta och sambor gäller att domstolen för en bedömning av vem som bäst behöver den tidigare bostaden. Om det finns barn med i bilden så betyder det i praktiken att bostaden går till den förälder som få vårdnaden, eller den som barnen bor hos mest (vid gemensam vårdnad).

Om det gäller en hyresrätt innebär det att hyreskontraktet skrivs över på vårdnadshavaren. Handlar det om en villa eller bostadsrätt så måste den som bor kvar i bostaden lösa ut den andra ägaren.

Om man inte har barn så gäller principen att den som först flyttat in i hyresrätt har rätt att bo kvar. Har således din man/sambo flyttat in i ett senare skede i bostaden har han/hon normalt sett ingen rätt till den.

Innehåll