tjejer

Föreläsningar på skolor

Det är viktigt att bryta det tabu som finns kring våld. Tystnad är förövarens bästa skydd, vilket är en stor anledning till att vi mer än gärna kommer ut till Din skola och föreläser.

Vi tänker också att många som är utsatta tror att de är ensamma om detta och det är bra att se att så inte är fallet. Tidiga insatser för unga är även viktigt där ungdomars attityder och värderingar kring genus och våld bearbetas.

De frågeställningar som tas upp under Kvinnojoursvisiten är alla av den art som berör människors identitet, känsloliv, sexualitet och värdegrund. Målet är att medvetandegöra, slå hål på myter, förebygga negativa, destruktiva och kränkande beteenden och samtidigt förstärka det positiva.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring vilket upplägg och utformning ni har tänkt! Vår ambition är att varje föreläsning och utbildning ska formas efter deltagarnas egna behov och uppdragsgivarens önskemål.