Barnfridsbrott

En ny lag trädde i kraft den 1 juli 2021. Lagen innebär att barnet blir målsägande med rätt till skadestånd och kan vittna utan föräldrarnas godkännande. Polis och åklagare kan också förhöra barn utan först be om föräldrarnas godkännande.

Lagen förändrar barnets rättsliga status till att vara brottsoffer/målsägande och gör det möjligt för barnet att erhålla skadestånd. Om skadestånd utbetalas ligger det kvar på ett låst konto tills barnet fyllt 18 år. Även ett spädbarn kan vara målsägande.

Barnfridsbrottet bygger på ett grundbrott har inträffat. Det ska kunna styrkas att barnet har sett eller hört när brottet begicks. Barnet måste vara närstående till både brottsoffer och förövare men behöver inte vara släkt. Grundbrottet kan vara misshandel, olaga hot eller sexualbrott. I och med att barnet har bevittnat ett sådant grundbrott uppstår barnfridsbrottet. Det är därför alltid minst två brott som ligger till grund för domarna.

Straffet är samhällstjänst, skyddstillsyn eller fängelse upp till två år. Vid grovt brott: fängelse i nio månader upp till fyra år.