Om föreningen

Kvinnojouren Täby/Danderyd är en ideell och partipolitisk obunden förening som startades av Cecilia Sylten. Cecilia arbetade entusiastiskt för att ge våldsutsatta kvinnor en fristad. Hon höll i den första kursen i kvinnojourskunskap hösten 1998.

  • Den 9 december 1998 hölls det första konstituerande sammanträdet, då Kvinnojouren Täby/Danderyd bildades.
  • Cecilia Sylten valdes naturligtvis till vår första ordförande. Arbetsuppgifterna fördelades bland dem som gått kursen.
  • Ett år senare hade vi genom Täby Kommuns försorg fått en passande lägenhet att hyra.
  • Lägenheten inreddes och snart kunde vi ta emot den första hjälpsökande kvinnan.

Sedan augusti 2000 har vi en anställd föreståndare, som finns i lägenheten alla vardagar och fungerar som hjälp samt stöd för de boende. Många kvinnor får också stöd per telefon och genom personliga möten. Det finns även ett trettiotal aktiva kvinnor som svarar i jourtelefon på kvällar och helger, agerar kontaktperson, medverkar i styrelsearbete etc.

Verksamhetens målsättning är att arbeta för att förebygga våldet i samhället mot kvinnor, barn och män.

Verksamheten arbetar för att ge stöd åt dem som redan är utsatta eller anhöriga, där utgångspunkten är

  • en humanistisk människosyn, baserad på alla människors lika värde
  • rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, ålder, religion, kön och ursprung

Vi tillhör Unizon – ”Sveriges tjej- och Kvinnojourers Riksförbund” och arbetar utifrån deras vision:

Ett jämställt samhälle fritt från våld