Skyddat boende

Vi har skyddat boende

Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld, så finns möjlighet att få bo i Kvinnojourens lägenhet på hemlig adress. Har du barn är även de välkomna.
Läs mer

Vi lyssnar

Vi lyssnar

Vi ger samtalsstöd och råd till dig som har blivit våldsutsatt. Vi erbjuder även samtalsstöd och råd till dig som är anhörig till en person som har blivit utsatt för våld.
Läs mer

Ditt stöd hos myndigheter

Vi är Ditt stöd hos myndigheter

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med till exempel advokat, tingsrätt, sjukvård och socialförvaltning. Läs mer