Inlägg av personalen

Varningssignaler

Det finns vissa varningssignaler på att förhållandet kan utveckla sig till ett förhållande där psykisk eller fysisk misshandel blir ett normalt inslag i vardagen.

Anhörig

Är du anhörig till någon som är utsatt, eller som du misstänker är utsatt, för våld i en nära relation? Då är du också välkommen att kontakta oss för kostnadsfritt stöd och rådgivning.

Vi har skyddat boende

Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld, så finns möjlighet att få bo i Kvinnojourens lägenhet på hemlig adress. Har du barn är även de välkomna.

Vi lyssnar

Vi ger samtalsstöd och råd till dig som har blivit våldsutsatt samt ditt barn. Vi erbjuder även samtalsstöd och råd till dig som är anhörig till en person som har blivit utsatt för våld.

Om våld

Våld förekommer i en rad olika sammanhang. Det kan utövas av såväl närstående, bekanta eller helt okända individer och vem som helst kan utsättas för våld.

Föreläsningar på skolor

Det är viktigt att bryta det tabu som finns kring våld. Tystnad är förövarens bästa skydd, vilket är en stor anledning till att vi mer än gärna kommer ut till Din skola och föreläser.