Inlägg av Kvinnojouren

Varningssignaler

Det finns vissa varningssignaler på att förhållandet kan utveckla sig till ett förhållande där psykisk eller fysisk misshandel blir ett normalt inslag i vardagen.

Anhörig

Är du anhörig till någon som är utsatt eller misstänker är utsatt, för våld i en nära relation Då är du också välkommen att kontakta oss för kostnadsfritt stöd och rådgivning.

Vi har skyddat boende

Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld, så finns möjlighet att få bo i Kvinnojourens lägenhet på hemlig adress. Har du barn är även de välkomna.

Vi lyssnar

Vi ger samtalsstöd och råd till dig som har blivit våldsutsatt. Vi erbjuder även samtalsstöd och råd till dig som är anhörig till en person som har blivit utsatt för våld.

Om våld

Våld i nära relation * är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker * kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, hedersrelaterat eller hot om något av detta. Ofta är det en kombination av flera former av våld * riktas mot partner, barn och/eller annan närstående. Våldet sker oftast i det egna hemmet och utövas […]

Föreläsningar på skolor

Det är viktigt att bryta det tabu som finns kring våld. Tystnad är förövarens bästa skydd, vilket är en stor anledning till att vi mer än gärna kommer ut till Din skola och föreläser.